Dinsdag 3 november 

10:00 – 11:30 uur

Start module “Vermoeidheid na NAH, wat nu?”