Martin Meijer is onze nieuwe collega binnen BeweegMij. Hij heeft Lichamelijke Opvoeding gestudeerd aan de School of Human Movement and Sports (CALO) in Zwolle. Verder heeft Martin de propedeuse Psychomotorische Therapie en bewegingsagogie en enkele jaren ervaring als bewegingsonderwijzer in het (speciaal) basisonderwijs. 
Martin heeft zich daarnaast bijgeschoold in het Athletics Skills Model .

Hij vindt het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in bewegen en zo een basis leggen voor een leven lang bewegen.
Martin gaat ons team versterken door het aanbieden van Beweegspeeltuinen.