Martin Meijer heeft Lichamelijke Opvoeding gestudeerd aan de School of Human Movement and Sports (CALO) in Zwolle.  
Verder heeft Martin de propedeuse Psychomotorische Therapie en bewegingsagogie en enkele jaren ervaring als bewegingsonderwijzer in het speciaal basisonderwijs .

Martin heeft zich daarnaast bijgeschoold in het Athletics Skills Model .