BeweegMij

BeweegMij biedt psychomotorische therapie en bewegingsagogie gaan. Het wil mensen handvatten aanreiken om in hun kracht te komen en de balans in het leven te (her)vinden. Kernbegrippen binnen de manier van werken zijn: individuele aandacht geven aan de cliënt en cliëntspecifiek werken. De werkvorm wordt aangepast op wens en mogelijkheden van cliënt

Iedereen verdient het om zich in het leven te omringen met passende uitdagingen, om je zelfverzekerd te voelen en balans in je leven te ervaren. BeweegMij richt zich op het vergroten van de zelfeffectiviteit, zelfwaardering en zelfregulering.

Dit wordt gedaan door dingen te ervaren, te oefenen, te leren en reflecteren binnen beweegactiviteiten.

Dit alles met als doel om de kwaliteit van leven te vergroten.

BeweegMij evenwichtsbalk

Wat doet BeweegMij?

Binnen beweegactiviteiten ervaar je waar je krachten liggen, krijg je handvatten om deze te ontwikkelen en leer je het leven meer in balans te krijgen.

Hoe werkt BeweegMij?

BeweegMij biedt op verschillende niveaus training, begeleiding en therapie aan. Op deze manier is er voor iedereen een passend aanbod te maken.

Samenwerking

BeweegMij is een onderdeel van Coenen Fysiotherapie vof. Coenen Fysiotherapie heeft een werkwijze waarbij er aandacht is voor de gehele mens en zijn naaste omgeving. Dit blijkt ook uit de slogan ‘Aandacht voor de mens in beweging’. Ze kijken verder dan alleen de lichamelijke klachten waarmee mensen bij hen komen. BeweegMij en Coenen Fysiotherapie hebben een zeer intensieve samenwerking.