Multidisciplinaire revalidatie na COVID-19 besmetting

Fysiotherapeut Sjaak Coenen, logopedist Caroline van den Wildenberg, diëtist Marion Theuws en psychomotorische therapeut Jaisey Coenen gebruiken hun bestaande samenwerking bij de multidisciplinaire samenwerking van COVID 19 patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis of in thuisquarantaine ziek zijn geweest.

Patiënten ervaren na het doorstaan van de besmetting vaak nog beperkingen in functioneren o.a. door verlies van spiermassa, benauwdheid, ademhalingsproblemen, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, slikklachten, verminderde kauw/slikspierkracht en psychosociale klachten etc.

De paramedici brengen de knelpunten en hulpvraag van de patiënt in kaart en schatten in of/welke andere zorgprofessionals bij de behandeling betrokken zouden moeten worden. Indien nodig kunnen ook b.v. wijkverpleegkundige, ergotherapeut of POH bij de behandeling betrokken of geraadpleegd worden.

Doelen van de behandeling worden gezamenlijk opgesteld en geëvalueerd, waardoor het effect van de verschillende behandelingen elkaar kunnen versterken. Zo kan b.v. na een training bij de fysiotherapeut worden toegezien op inname van een eiwitwijk product voorgeschreven door de diëtist en zou de logopedist indien nodig ademtraining kunnen begeleiden.
De multidisciplinaire behandeling draagt bij aan vermindering van klachten en verbeteren van het functioneren.

De behandelingen worden vergoed volgens de reguliere vergoeding van de diverse beroepsgroepen.

De behandeling vindt plaats in onze praktijken, indien nodig aan huis, face to face of via (beeld)bellen indien dit wenselijk is. Indien noodzakelijk kan er gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verwijzing en rapportage vinden plaats op de reguliere wijze.
Met vriendelijke groet,
Marion Theuws, diëtist
Caroline van den Wildenberg, logopedist
Sjaak Coenen, fysiotherapeut
Jaisey Coenen, psychomotorische therapeut