COVID-Herstelzorg

In samenwerking met een diëtise, logopediste en fysiotherapuet biedt BeweegMij multidisciplinaire zorg aan voor ex COVID-19 patiënten. Na deze ziekte kunt u last hebben van een scala aan problemen: kortademigheid, verminderde spierkracht, concentratieproblemen, angst, somberheid en ernstige vermoeidheid. Samen met u wordt een plan opgesteld voor een optimaal herstel.