Psychomotorische therapie voor volwassenen

Wanneer psychomotorische therapie?

Als je niet lekker in je vel zit.

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbewustzijn, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik van bewegings -en lichaamsgerichte werkvormen. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. Om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden wordt de ervaring als uitgangspunt van de therapie genomen. De therapie is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten. De psychomotorisch therapeut sluit altijd aan bij de hulpvraag en de mogelijkheden van de cliënt.

Bal controle

Wat zijn de uitgangspunten van de psychomotorische therapie?

Een lichaams – en bewegingsgerichte therapie.

Psychosociale klachten -en aandoeningen hebben ook een lichamelijke kant. Die lichamelijke kant is het aangrijpingspunt van de psychomotorische therapie. Er zijn ruwweg drie invalshoeken om klachten te verminderen, het psychisch welbevinden positief te beïnvloeden of acceptatie te bevorderen: 

Lichamelijke inspanning en psychisch welbevinden

Er wordt steeds meer bekend over de positieve invloed van lichamelijke activiteiten op het psychosociale  welbevinden. De psychomotorisch therapeut onderzoekt met jou hoe lichaamsbeweging en lichamelijke inspanning aansluiten bij jouw klachten en hulpvraag. Lichaamsbeweging met voldoende inspanning kan bijvoorbeeld de stemming verbeteren, je conditie verbeteren en kan je veerkracht doen toenemen. Je krijgt ook weer zin om andere activiteiten te ondernemen. 

niet praten, maar doen

Lichaamsbeleving, emoties en gedrag

Bij verschillende soorten psychosociale problemen kan de lichaamsbeleving verstoord zijn. De persoon neemt lichaamssignalen dan niet goed waar, begrijpt ze niet en ernaar handelen is moeilijk. 

In de psychomotorische therapie leer je door middel van lichaamsgerichte activiteiten lichaamssignalen waarnemen. De psychomotorisch therapeut helpt jou om de betekenis ervan te begrijpen door deze lichaamssignalen te koppelen aan de gevoelens, gedachten en gedrag. Door lichaamssignalen waar te nemen en de betekenis ervan te begrijpen helpt dit om de regie over je eigen handelen te nemen. Bijvoorbeeld bij het leren aangeven van grenzen naar anderen toe, het uiten of doseren van emoties of bij het genieten van intimiteit. 

 

Lichaamswaardering

Een negatieve lichaamswaardering kan leiden tot problemen in contact met anderen, speelt mogelijk een rol bij problemen met eten, met intimiteit of fysieke activiteiten. De psychomotorisch therapeut helpt jou om de verstoorde lichaamswaardering te normaliseren en daarmee jouw psychisch welbevinden te verbeteren. 

je moet het ervaren

Ervaringsgericht leren

De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van de principes van ervaringsgericht leren. Mensen leren door te doen en te ervaren. De kracht van deze benadering ligt in de verbinding van voelen, denken en handelen. De psychomotorisch therapeut werkt met lichaamsgerichte activiteiten en bewegingsactiviteiten. Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je middelen in handen om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.

Klachten waar u aan kan denken:

  • burn-out klachten
  • angst -en spanningsklachten
  • stemmingsproblematiek
  • emotieregulatieproblematiek
  • onverklaarbare lichamelijke klachten
  • chronische pijn
  • trauma
succes zelfvertrouwen