Jaisey Meijer-Coenen

Jaisey heeft de bachelor en master Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie afgerond aan de School of Human Movement and Sports (CALO) in Zwolle. 

Verder is ze gecertificeerd runningtherapeut en heeft ze de afgelopen tijd de volgende bijscholingen gevolgd:

  • Basiscursus Nordic Walking
  • Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burn-out en overspanning
  • Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose
  • Beweegprogramma ’s voor mensen met een chronische aandoening
  • Cognitieve gedragstherapie bij cliënten met een negatief zelfbeeld
  • Acceptance and Commitment Therapy

Werkdag: maandagmiddag -en avond

Jaisey is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor PsychomotorischeTherapie (NVPMT), de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), en is geregistreerd als vaktherapeut bij het Register Vaktherapie (SRVB), de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Psychomotorisch therapeuten die lid zijn van de NVPMT voldoen aan de eis dat zij een erkende beroepsopleiding hebben gevolgd. Door lid te zijn van de NVPMT onderschrijven zij de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel. Om de kwaliteit te stimuleren en te waarborgen zijn criteria opgesteld waaraan een vaktherapeut moet voldoen om zich te registreren. Elke geregistreerde vaktherapeut houdt zich aan deze eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.