Tarieven BeweegMij per 01-01-2024

Intake en opstellen behandelplan Psychomotorische therapie

€100,00

Sessie Psychomotorische therapie

€89,00

Runningtherapie 10 weken

€195,00

Vergoedingen PMT 2022

Vergoeding voor volwassenen

Psychomotorische therapie valt onder vaktherapie, wat door verschillende zorgverzekeraars (deels) wordt vergoed bij een aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl kun je vinden of jouw zorgverzekeraar de PMT behandeling vergoedt. Kijk hiervoor bij vergoedingen alternatieve geneeswijze vaktherapie.

Jaisey is aangesloten bij de FVB en NFG.

Vergoeding voor kind en jeugd

BeweegMij is gecontracteerd bij de gemeentes Eindhoven, Best, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre voor het aanbieden van ambulante jeugdhulp. Hierdoor wordt de behandeling voor jongeren tot 18 jaar in de meeste gevallen volledig vergoed. Om een beschikking aan te vragen dien je een verwijsbrief te halen bij bijvoorbeeld de huisarts of CJG.

Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op, dan kijken we samen wat de beste optie is in jouw situatie.

 Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de psychomotorisch therapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% in rekening worden gebracht.
  3. Geldt alleen voor particuliere nota’s: betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Voor behandelingen die niet in de aanvullende verzekering vergoed worden krijgt u een nota met praktijktarieven.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. Zie betalingsvoorwaarden MediCas B.V.