Over BeweegMij

BeweegMij biedt psychomotorische therapie en beweging(agogie) aan. Het wil mensen handvatten aanreiken om in hun kracht te komen en de balans in het leven te (her)vinden. Kernbegrippen binnen de manier van werken zijn: individuele aandacht geven aan de cliënt en cliëntspecifiek werken. De werkvorm wordt aangepast op wensen en mogelijkheden van cliënt.

 

Stokvangen

Jaisey Coenen is Psychomotorisch Therapeut, bewegingsagoog en gecertificeerd Runningtherapeut. 

Ira Coenen-Lemmens is lerares lichamelijke opvoeding en heeft al meer dan 35 jaar lesgeefervaring aan verschillende doelgroepen.