Psychomotorische therapie voor kind en jeugd

Wanneer psychomotorische therapie?

Als kinderen niet ‘happy’ zijn

Psychomotorische therapie kan worden ingezet bij emotionele,  sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen en jongeren om van deze ervaringen te leren en thuis of op school te gebruiken.

Waar kan een psychomotorisch therapeut bij helpen?

 • Reguleren van aandacht, gedrag en emoties 

Psychomotorische therapie kan worden gebruikt om kinderen te helpen hun aandacht, gedrag en emoties beter te hanteren. Sommige kinderen reageren zonder eerst na te denken of hebben een kort lontje; anderen durven hun emoties niet te uiten. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat lichaamssignalen helpen om te weten wanneer de spanning oploopt. Zij leren ook dat lichaamssignalen een betekenis hebben. Lichaamssignalen kunnen iets zeggen over het lichaam (ik ben moe) of over gevoelens (ik ben boos of bang). Wanneer zij deze lichaamssignalen waarnemen, kun zij beter leren gevoelens en gedrag te reguleren en af te stemmen op hun omgeving. 

 • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Er worden bewegingsactiviteiten gedaan waarin kinderen op een speelse manier uitgedaagd worden om te ontdekken wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen. Ze leren hun grenzen herkennen, erkennen en/of verleggen. In het samen bezig tijdens sociale bewegingsactiviteiten, leren ze ook de grenzen van een ander beter herkennen en respecteren.

 • Lichaamsbeleving en lichaamswaardering.

Het kan zijn dat kinderen of jongeren heel ontevreden zijn met hun eigen lichaam, zoals bijvoorbeeld bij eetstoornissen. Of kinderen hebben geen vertrouwen in hun eigen lichaam. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen om door middel van lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten hun lichaam anders, positiever te ervaren en weer vertrouwen en plezier in hun eigen lichaam te krijgen. 

 • Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst

Met het aangaan van contacten met anderen, met name met leeftijdsgenootjes kunnen kinderen moeite hebben. Door op speelse wijze samen met andere kinderen bezig te zijn, kan het kind oefenen met vaardigheden als op de beurt wachten, kiezen, mening geven, onderhandelen, iets zeggen of samenwerken in een groep.

 • Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Soms maakt een kind stressvolle levensgebeurtenissen mee waardoor het uit balans raakt. Er kunnen dan allerlei problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen, concentratieproblemen of bijvoorbeeld problemen met het reguleren van emoties. Psychomotorisch therapeuten kunnen door middel van lichaamsgerichte oefeningen kinderen helpen deze stressvolle ervaringen beter te hanteren.

 • Meer bewegen

Zijn kinderen door hun klachten (bijv. bij depressie of onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten) steeds minder lichamelijk actief geworden, waardoor de klachten in stand worden gehouden dan leren kinderen in de psychomotorische therapie dat bewegen leuk is en dat je je beter gaat voelen. Bovendien helpt het verbeteren van de lichamelijke gezondheid ook bij het vergroten van zelfvertrouwen. Als je meer kan dan voel je je zelfverzekerder.

emoties

Problematiek waar u aan kunt denken:

 • Emotieregulatieproblematiek
 • ADHD
 • Autisme
 • Zelfbeeld
 • Angst
 • Trauma


Na een lang medisch traject bleef onze zoon (9 jaar) onder meer last houden van chronische pijnklachten. Het vertrouwen in hulpverleners was hij inmiddels kwijt. 
Psychomotorische therapie bij Jaisey Coenen heeft hem enorm geholpen. Ze heeft zijn vertrouwen snel gewonnen door haar eerlijkheid en haar (ervarings)deskundigheid.
Onze zoon had eindelijk het gevoel dat hij serieus werd genomen. Jaisey heeft hem leren omgaan met zijn pijnklachten en hem (ook in overleg met school) uitgedaagd zijn grenzen te verleggen, waardoor ook zijn zelfvertrouwen toenam. 
De terugkoppeling over de behandeling na iedere sessie hebben we als zeer prettig ervaren en de adviezen, ook aan ons als ouders, als zeer waardevol.

Onze zoon heeft dankzij Jaisey grote stappen gemaakt en heeft nu de tools om met zijn klachten om te gaan en wij om hem daarbij te steunen.

Dank je wel, Jaisey!