Marieke de Wit

Marieke heeft de opleiding als 1e graads leraar lichamelijke opvoeding afgerond aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Zij heeft zich hierbij gespecialiseerd in les te geven in het Speciaal Onderwijs. Daarnaast heeft zij de minor Psychomotorische therapie afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Momenteel volgt zij de Master Psychomotorische therapie aan de School of Human Movement and Sports (CALO) in Zwolle.

Werkdagen: dinsdag en woensdag

Marieke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor PsychomotorischeTherapie (NVPMT), de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), en is geregistreerd als vaktherapeut bij het Register Vaktherapie (SRVB), de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Psychomotorisch therapeuten die lid zijn van de NVPMT voldoen aan de eis dat zij een erkende beroepsopleiding hebben gevolgd. Door lid te zijn van de NVPMT onderschrijven zij de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel. Om de kwaliteit te stimuleren en te waarborgen zijn criteria opgesteld waaraan een vaktherapeut moet voldoen om zich te registreren. Elke geregistreerde vaktherapeut houdt zich aan deze eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.