Motorische achterstand bij kinderen en verminderd plezier in bewegen

BeweegMij start dit jaar met verschillende beweeg(gym) groepjes voor kinderen: de Beweegspeeltuinen. De aanleiding is dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen een steeds slechtere motoriek krijgen, minder bewegen en vaker stil zitten. 55% van de kinderen tot 12 jaar voldoet nog maar aan de minimale beweegnorm.

De nadelen van een slechte motorische ontwikkeling zijn erg groot. Zo heb je meer kans op (sport) blessures, overgewicht, diabetes en hart  -en vaatziekten.  Voordelen van een goede motorische ontwikkelingen zijn meer plezier in bewegen, meer zelfvertrouwen, betere sociale aansluiting en meer en langere sportdeelname.

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de motorische ontwikkeling, is de afname van het aantal beweegmomenten voor een kind. Bijvoorbeeld: kinderen worden vaker gebracht naar school gebracht met auto/bakfiets en zitten vaker voor een schermpje. Kinderen leren met name motorische vaardigheden door te bewegen.
Een groot nadeel van de afname van het aantal beweegmomenten is dat er een neerwaartse spiraal wordt gecreëerd. Minder beweegmomenten zorgt voor een afname van motorische vaardigheden, waardoor er minder plezier beleeft wordt aan beweging en er minder aansluiting gevonden wordt bij leeftijdsgenootjes. Uiteindelijk zorgt dit voor nog minder beweegmomenten en zo is er een neerwaartse spiraal gecreëerd.

Om niet alleen te behandelen, maar ook preventief te werken, heeft BeweegMij de Beweegspeeltuinen ontwikkeld. De beweegspeeltuinen zijn geschikt voor kinderen vanaf 2,5 tot en met 12 jaar. Een stevige, brede motorische basis in combinatie met plezier staat centraal. Wanneer kinderen plezier beleven aan bewegen, zullen ze intrinsiek gemotiveerd raken om meer en vaker te gaan bewegen. Dit heeft allerlei positieve gevolgen. De lessen zijn gebaseerd op de schijf van 10 van het Athletics Skills Model. Dit houdt in dat alle vormen van bewegen tijdens de lessen aan bod komt. 

Er wordt ook gestart met een groep kinderen die net wat extra aandacht nodig heeft.
Plezier in bewegen is namelijk voor iedereen!